Více info

Co získáte instalací zařízení DIESELGAS?

V případě, že nárůst výkonu motoru není používán ke zvýšení rychlosti vozidla, sníží se náklady na palivo o 15-30% při používání systému DIESELGAS, což u nákladních vozidel a autobusů přináší značné finanční úspory.

Dalším velkým kladem používání zařízení DIESELGAS je podstatné snížení škodlivých emisí výfukových plynů a podstatné snížení pevných částic ve výfukových plynech.

Systém DIESELGAS je univerzální. Tento systém spolehlivě funguje ve všech dieselových motorech bez rozdílu.

Podstatný úbytek karbonových částic prodlužuje životnost motorového oleje, olejového filtru a také životnost samotného motoru.

Znatelně tišší chod dieselového motoru. Snížení hladiny hluku charakteristické pro dieselové motory.

Podle zvolené volby uložení plynové nádrže se zvýší maximální dojezd motorového vozidla.

Vozidla do 12 tun jsou v ČR osvobozena od silniční daně.

Rychlá návratnost počátečních investic do plynového zařízení je jedním z velkých kladů využití plynového zařízení. Proto neváhejte a objednejte se na konzultaci u firmy HTS spol. s.r.o.