Více info

Snížení emisí díky instalaci zařízení dieselgas!

V případě, že nárůst výkonu motoru není používán ke zvýšení rychlosti vozidla, sníží se náklady na palivo o 15-30% při používání systému DIESELGAS. V případě nákladních vozidel a autobusů přináší instalace zařízení dieselgas značné finanční úspory. Dalším velkým kladem používání zařízení DIESELGAS je podstatné snížení škodlivých emisí výfukových plynů a podstatné snížení pevných částic ve výfukových plynech instalací zeřízení dieselgas.

Osvobození od silniční daně v ČR

Systém DIESELGAS je univerzální. Tento systém spolehlivě funguje ve všech dieselových motorech bez rozdílu.

Podstatný úbytek karbonových částic prodlužuje životnost motorového oleje a olejového filtru. Tím pádem se také zvyšuje životnost samého motoru.

Přestavbou vozidla na dvoupalivový systém dosáhnete znatelně tiššího chodu dieselového motoru. Sníží se hladina hluku charakteristického pro dieselové motory.Podle zvolené volby uložení plynové nádrže se také zvýší maximální dojezd motorového vozidla.

Vozidla do 12 tun jsou v ČR osvobozena od silniční daně.

HTS spol. s.r.o. Zábřeh

Rychlá návratnost počátečních investic do plynového zařízení je jedním z velkých kladů využití plynového zařízení. Proto neváhejte a objednejte se na konzultaci u firmy HTS spol. s.r.o. Nahlédněte do naší galerie.